Musimy wiedzie, gdzie budowa kopalnie – Tchrzewski


W Katowicach w rod odbyo si drugie z cyklu regionalnych spotka konsultacyjnych dotyczcych projektu Polityki Surowcowej Pastwa – powicone pozyskiwaniu surowcw ze z kopalin. Pierwsze miao miejsce 17 stycznia w Krakowie, a kolejne planowane s m.in. w, odzi, Szczecinie, Wrocawiu, Kielcach, Poznaniu i Gdasku.

W wystpieniu podczas konferencji, a take w pniejszych rozmowach z dziennikarzami Tchrzewski akcentowa potrzeb utrzymania w kolejnych latach wydobycia wgla mniej wicej na obecnym poziomie. Kontekstem jest konieczno zabezpieczenia potrzeb energetycznych kraju – przy szybko wzrastajcym zapotrzebowaniu na energi, lecz jednoczenie stopniowo rosncym udziale innych rde energii, w tym odnawialnych.

Minister wymienia zwizane z tym wyzwania, m.in. odnowienia duej liczby wygasajcych w najbliszych latach dotychczasowych koncesji wydobywczych, realizacji inwestycji, oszacowanych dzi na ponad 7 mld z, jak i zabezpieczenia moliwoci wydobycia wgla w najbardziej korzystnych miejscach w przyszoci.

„W perspektywie najbliszych dwch-trzech lat powinny by wskazane miejsca, gdzie dalej bdziemy wydobywali, biorc pod…

Źródło informacji – rmf24.pl

Wszelkie materiały są własnością źródła Informacji.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*