Wypadek a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika

Spread the love

Stary pracownik jest chroniony /© Panthermedia

Niezdolność do pracy a stopień niepełnosprawności

Zgodnie z ogólną definicją niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Osoby niepełnosprawne to osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o:

  • zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
  • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
  • niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16. roku życia.

Z powyższego wynika, iż status osoby niepełnosprawnej jest równoznaczny z uzyskaniem jednego z wymienionych powyżej orzeczeń. Dlatego też wydane obecnie przez lekarza orzecznika ZUS orzeczenie o:

  • całkowitej…Źródło informacji – interia.pl/

Wszelkie materiały są własnością Żródła Informacji.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*