Biznes

Pogłębia się kryzys zaufania do państwa

Konrad Ciesiołkiewicz, współtwórca Akademii Miasta i Państwa, sekretarz Komitetu Dialogu Społecznego /Newseria Biznes Niski stopień zaufania dotyczy też kapitału społecznego. Aż 95 proc. przedsiębiorców jest zaniepokojonych poziomem zaufania społecznego w ich organizacjach. Polska potrzebuje etosu służby […]